šiesty slovenský
Knihovnícky Barcamp Vklub  10. 10. 2019

nebuď na vážkach

Blog

SPOZNAJTE REČNÍKOV KNIHOVNÍCKEHO BARCAMPU 2019

07.10.2019 (Lenka)

Na tohtoročnom Knihovníckom barcampe sa predstaví až 16 prednášateľov a lektorov, ktorí sa s nami podelia o svoje zaujímavé projekty, myšlienky alebo skúsenosti. Spoznajte ich už teraz.

Spoznajte rečníkov knihovníckeho barcampu 2019

Dávid Baranko, Slovenská národná galéria

Dávid v roku 2018 úspešne ukončil magisterské štúdium na Katedre knižničnej a informačnej vedy, v rámci ktorého sa zameriaval najmä na podporu čítania mládeže prostredníctvom videohier (diplomovka práca). V súčasnosti pracuje ako systémový knihovník v Knižnici Slovenskej národnej galérie. Ako správny knihovník má rád čítanie kníh - najmä fantastiky. Vo voľnom čase sa tiež rád venuje cyklistike, hudbe (gitare), pestovaniu chilli, videohrám či pobytu v prírode (bushcraft).

Dávid Benedig, Seesame

David je v Seesame súčasťou public affairs tímu, ktorý radí najmä klientom z regulovaných odvetví. Spolu s kolegom Peťom rozvíjajú projekty s cieľom zvýšenia mediálnej gramotnosti a ochrany proti hoaxom a konšpiračným teóriám. Na jar odštartovali projekt CHECKBOT, ktorý pomáha ľuďom odhaliť blbosti na internete. Rád sa s vami porozpráva aj o športovom marketingu alebo hokeji.

Anna Mária Brijaková, Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK

Annamária je doktorandka na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Vo svojej bakalárskej aj diplomovej práci sa venovala eye-trackingu, pričom sa v praktickej časti zamerala na percepciu digitálnych používateľských rozhraní seniormi. V súčasnosti sa venuje výskumu čítania.

Katarína Buzová, Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK

Katarína pôsobí na KKIV FiF UK ako odborná asistentka. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zaoberá používateľským zážitkom a použiteľnosťou digitálnych rozhraní, interakciou človeka s rozhraním, dizajnom a hodnotením digitálnych rozhraní, informačnou architektúrou, dizajnom knižničných a informačných služieb, kredibilitou metodologickým aspektom využívania technológie na sledovanie pohybu očí vo výskume interakcie človeka s rozhraním a čítania.

Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica

Rozália je absolventkou Strednej knihovníckej školy a katedry Knihovedy a vedeckých informácií s nemeckým jazykom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas svojej knihovníckej praxe spolupracovala pri vzniku nových pobočiek verejnej knižnice, založila a viedla akademickú knižnicu, revitalizovala špeciálnu knižnicu a vybudovala metodické centrum pre školské knižnice. Od roku 2005 pracuje v Slovenskej pedagogickej knižnici ako ústredná metodička pre školské knižnice.

Tomáš Földes, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Tomáš je dlhoročným lektorom Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Ako právnik a pedagóg, spolu s tímom ďalších lektorov a lektoriek na Stredisku šíri informácie a osvetu o ľudských právach a nediskriminácii do všetkých kútov našej republiky. Je autorom a spoluautorom viacerých vzdelávacích metodík Strediska určených pre deti a mládež, ale aj odbornú verejnosť, či už sú ňou policajti a policajtky, učitelia a učiteľky, zamestnanci a zamestnankyne zariadení sociálnych služieb, či ústredných orgánov štátnej správy. Ctí rovnosť, toleranciu a rozmanitosť a nemá rád predsudky. Vo voľnom čase muzicíruje.

Vanda Gábrišová, časopis Bublina

Vanda je produktová dizajnérka, ktorá je v súčasnosti doktorandkou na Fakulte architektúry STU. Vo svojej výskumnej práci sa venuje dizajnu ako unikátnej forme reprezentácie krajiny a okrem toho inklinu k "design thinking" metodológii a podpore kreativity. Spolu s Broňou Schragge založili detský časopis Bublina, ktorý je primárne orientovaný na deti prvého stupňa základných škôl a predkladá aktuálne témy doby v ktorej práve žijeme. Má rada kávu, detské knihy a svoje dve mačky Kucuki San a Noriku Fekete Dódi.

Peter Hausleitner, Univerzitná knižnica v Bratislave

Peter pracuje od roku 2015 ako kurátor webových prameňov vo webovom archíve Webdepozit v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Má rád otvorenosť a jednoduchosť, aj keď jeho rozmýšľanie je niekedy príliš prekombinované. Aktuálne číta knihu o minimalizme.

Peter Jančárik, Seesame

Peter pracuje v komunikačnej agentúre Seesame, kde vedie Social Impact tím. Ten tvorí kampane so širším spoločenským dopadom. Je spoluzakladateľom projektu Konšpirátori.sk a spoluautorom Checkbota, prvého facebookového bota, ktorý pomáha odhaliť dezinformácie.

Alena Kulíková, Microform s.r.o.

Alena sa 20 rokov špecializuje na digitalizáciu dokumentov a 2D objektov. Je spoluautorkou prezentačného systému na sprístupňovanie dokumentov. Pracovala na projektoch digitalizácia kultúrneho dedičstva pre viaceré inštitúcie na Slovensku a v Českej republike.

Martina Kulisievičová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie

Martinu joga naučila mnohé veci predýchať, získať flexibilitu a balans v živote. Pracuje ako knihovníčka v čiastkovej akademickej knižnici na Univerzite sv. Cyrila a Metoda na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Na škole vedie v rámci Kabinetu pohybovej aktivity jogu, ktorá je tak populárna, že ju navštevuje cca 180 študentov za semester. Taktiež sa veľmi dobre osvedčila Joga pre zamestnancov UCM, ktorej počet z roka na rok narastá. Poznajú ju ako YogaMel. Temperamentná a neskrotná KnihoMelka.

Vladimír Kyseľ, SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vladimír bol v roku 2007 vedúcou osobnosťou skupiny expertov, ktorá vytvorila Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. V r. 2008 pomáhal vytvoriť Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry (od r. 2010 bolo toto pracovisko presunuté delimitáciou pod SĽUK, v roku 2013 premenované na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru – CTĽK) a bol jeho riaditeľom. Pod jeho vedením pracovisko významnou mierou prispelo k implementácii Dohovoru UNESCO o ochrane NKD, ako aj k napĺňaniu úloh z vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Významnou mierou prispel k vytvoreniu elektronickej encyklopédie „Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom“ (v spolupráci s Ústavom etnológie SAV), ktorá je unikátnou aj v medzinárodnom kontexte. Od roku 2015 sa podieľal na úspešnej realizácii národného projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“, ktorý bol východiskom pre vytvorenie samostatného katalogizačného systému a webového sídla www.fondtlk.sk.

Ján Markoš, lektor kritického myslenia

Ján je lektor kritického myslenia a šachový veľmajster. Vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Dva roky učil na strednej škole, v rokoch 2013-2016 viedol Sokratov inštitút, doplnkové vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov. Je autorom knihu Sila rozumu v bláznivej dobe, prvého manuálu kritického myslenia ušitého na mieru slovenskému prostrediu. Viac ako desať rokov je najsilnejším slovenským šachistom. Jeho kniha Pod hladinou: 33 kapitol o tajomstvách šachu získala v roku 2018 od Anglickej šachovej federácie prestížne ocenenie Book of the Year Award. Žije v Devínskej Novej Vsi, je ženatý, má dve deti.

Dušan Martinčok, OZ Zrejme a OZ Susedia na dvore

Ak sa Dušan práve nevenuje prekladu právnych textov, rád pomáha vytvárať susedské komunity - založil komunitný projekt Susedia na dvore. Jedným z overených spôsobov susedských komunít sú aj book cluby. Aktuálne je členom troch a stíha!

Klaudius Šilhár, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Klaudius sa v oblasti vzdelávania dospelých pohybuje 20 rokov. Pôsobí ako prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), člen výkonnej rady Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) a tiež ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Nevie povedať nie, a preto je aktívny v množstve projektov a aktivít v oblasti vzdelávania dospelých. Jeho srdcovkou je podujatie Týždeň celoživotného učenia www.tcu.sk, tento rok je to už 19. ročník.

Pavol Špáni, SVOP s.r.o.

Pavol pracuje ako konzultant systémov DAWINCI a BibLib. Kým prišlo dieťa, mal aj koníčky.

Čo ťa čaká na tohtoročnom Barcampe?

01.10.2019 (Kamila)

Po minuloročnej Cvernovke sa presunieme trochu bližšie, a to do samotného centra mesta. Legendárny V-klub v roku 2015 oslávil 50. výročie svojho vzniku a mnohí interpreti tu začínali svoju kariéru. Fungoval ako vysokoškolský klub a preto sme radi, že v tomto multikultúrnom priestore si budete môcť vychutnávať program, ktorý vám Knihovnícky Barcamp ponúka.

Registrácia sa začína tradične o 14.00 hod. Odporúčame prísť skôr, aby ste sa mohli pohodlne usadiť, pozdraviť starých známych, trochu sa občerstviť a aby sme mohli začať načas.

Príď včas

Počas barcampu vám budú k dispozícii aj naši dobrovoľníci označení nálepkou “Som dobrovolec”, ktorí vám v prípade potreby radi pomôžu. Pripravili sme si pre vás aj zaujímavú aktivitu, ktorou môžete dať druhú šancu knihám. Ak máte knihy, o ktorých viete, že by iným urobili radosť, môžete ich priniesť. Knihy, ktoré si nenájdu nového majiteľa a zostanú, chceme uložiť do knižných búdok (malých verejných knižničiek), ktorých je v Bratislave niekoľko.

Daj druhú šancu knihám

A teraz k programu:

Na úvod nás čaká zaujímavá prednáška od Klaudiusa Šilhára z Asociácie inštitúcií vzdelávania o tom, ako učenie sa novým veciam môžeme robiť počas celého nášho života a ako tomu môžu pomôcť knižnice. Ján Markoš, ktorý je autorom manuálu kritického myslenia nám predstaví knihu Sila rozumu v bláznivej dobe. Pripravte si otázky, my sa ho určite opýtame, či je lepšie byť alebo nebyť na vážkach.

Tom Hanks

Tento rok sa nevyhneme knihovníckym témam, keďže chceme ukázať najnovšie trendy, a tak Alena Kulíková z Microform s.r.o., ktorá sa už 20 rokov špecializuje na digitalizáciu dokumentov bude hovoriť o ich digitalizácii v praxi. Prvý prednáškový blok zakončíme o budúcnosti malých knižníc, ktorým by mohol pomôcť aj rýchly a dostupný knižničný systém. O tejto téme viac priblíži Pavol Špáni zo SVOP s.r.o.

Po prestávke Dušan Martinčok známy z občianskych združení Zrejme a Susedia na dvore prezradí, ako nedostať infarkt na knižnom klube. Osoba Kornela Földváriho je úzko spätá s knihami a knižnicami, a preto sa veľmi tešíme aj na prezentáciu Dávida Baranka zo Slovenskej národnej galérie (SNG) o tejto "verejnej obývačke" Kornela a Nade Földváriovcov v SNG.

Belle

Paralelne budú prebiehať prednášky v "druhom polčase" v malej sále. Ale nebojte sa, nič nezmeškáte, budeme sa snažiť vám ich ponúknuť reprodukovane. O ktoré ide? Rozália Cenigová zo Slovenskej pedagogickej knižnice bude hovoriť o aktivitách na podporu čítania na školách. Peter Hausleitner z Univerzitnej knižnice v Bratislave v prednáške zaujímavo nazvanej '404 - Page not Found' predstaví slovenský archív webu a elektronických publikácií. Na záver Vladimír Kyseľ z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru ponúkne stručný pohľad na ľudovú kultúru v digitálnom priestore.

Belle

Ale ešte sme neskončili.

Na rad prichádzajú workshopy, na ktorých nebudete myslieť iba na vašu myseľ, ale aj na vaše telo. Prihlasovanie na workshopy spustíme v priebehu nasledujúcich dní a potrvá do 8.10.2019. Vybrať si môžete z workshopu jogy Martiny Kulisievičovej (ktorú môžete poznať aj ako YogaMel), nazeraniu na svet kriticky aj z pohľadu ľudských práv lektorom zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, tím zo Seesame vám pomôže brániť sa dezinformáciám, Vanda Gabrišová z časopisu Bublina predstaví možnosti podpory čítania a dievčatá Anna Mária Brijaková a Katarína Buzová z Katedry knižničnej a informačnej vedy odprezentujú zariadenie na sledovanie pohybu očí - eye-tracker.

Po workshopoch si naše dievčatá pre vás pripravia tematický tombolový kvíz, kde si overíte, ako ste na tom skutočne s kritickým myslením. Na afterparty vás tentokrát rozhýbeme koncertom San Borondon Cyclo Fanfari, takže sľubujeme skutočnú zábavu a námahu na vaše nohy. Táto tanečná kapela hrá pestrú zmes piesní zo všetkých kútov sveta, ktoré vás, dúfame, vytiahnu na tanečný parket.

Tanečný parket

Keďže sa V-klub nachádza na Nám. SNP, dúfame, že vás s nami zostane oveľa viac omnoho dlhšie.

Dovtedy - nebuďťe na vážkach.

Nebuďte na vážkach

PRESTÁVKOVÉ AKTIVITY

1.10.2019 (Veronika, Adela)

Barcamp neznamená len zaujímavé prednášky a workshopy, ale aj najrôznejšie aktivity, do ktorých sa môže ktorýkoľvek návštevník zapojiť. Ani ten náš knihovnícky sa v tomto nelíši. Tento rok prinášame niekoľko aktivít, ktorými si môžete spríjemniť čas počas registrácie pred začiatkom Barcampu alebo prestávky medzi jednotlivými blokmi prednášok.

Poznáte book swap? Aj na neho bude na našom Barcampe priestor. Boli by sme veľmi radi, ak by sme sa doň všetci spoločne zapojili. Book swap funguje tak, že každý, kto môže, prinesie knižky zo svojej osobnej knižnice, ktoré si zaslúžia lepší domov v rukách niekoho, kto ich ocení a bude opatrovať. Zároveň si medzi knihami môžeme nájsť aj titul pre seba, ktorý priniesol niekto iný. Budeme teda vymieňať knihu za knihu. Pokiaľ ale žiadnu knihu nedonesiete alebo si žiadnu nevyberiete, je to tiež v poriadku.

The look I get when I find a Stephen King book I don't have

Pýšite sa tým, že literatúra je vaša radosť a vášeň, s pomocou ktorej je váš profesijný či osobný čas niečím magickým? Vydajte sa s nami v priestoroch V-klubu na krátky lov po QR kódoch, ktoré si vás možno máličko otestujú, možno prezradia niečo nové a možno vo výsledku aj odmenia.

V priestore átria budete môcť dať priechod svojej kreatívnej stránke a zapojiť sa do tvorby tematickej básne. Vytvoríme shakespearovský jambický pentameter, vydáme sa dadaistickými cestičkami, či sami seba úplne prekvapíme? Celé dielo odtajíme počas afterparty a dúfame, že bude skutočne výnimočné.

Ako avizujeme aj v programe, čaká vás aj malý kvíz, v ktorom budete môcť otestovať svoje kritické myslenie. Pri registrácii si nezabudnite vyzdvihnúť kvízový formulár, počas trvania Barcampu ho vyplniť a na tom istom mieste odovzdať. Zapojíte sa tak do žrebovania o zaujímavé tombolové ceny.

Prečo (ne)myslieť kriticky

15.9.2019 (Kamila)

Kritické myslenie je v súčasnosti cennou kvalitou, ktorou neovplýva každý. Dobrá správa ale je, že všetko sa dá naučiť. Na internete sa dajú nájsť návody ako správne kriticky myslieť (tu, tu, aj tu), mnohé aj hodné zverejnenia na vašu pracovnú nástenku. Kto si dnes dáva do životopisu, že vie kriticky myslieť? A nebola by práve táto vlastnosť tou smerodajnou pri výbere zamestnanca?

Čo by sa stalo ak by bolo všetko naopak? My vám prinášame návod, ako byť skutočným nekritickým mysliteľom.

1, dôveruj všetkému, čo vidíš

Tvôj kolega včera čítal článok o tom, že mimozemšťania existujú? Tak to určite musí byť pravda, veď on by si predsa nevymýšľal. Ako sa volala tá stránka, kde o tom čítal? Čo na tom záleží, pravda je tam vonku….

Do you believe... ?

2, všetkému rozumieš a zovšeobecňuješ

A tam to končí. Už si nemusíš nič doštudovať, dohľadať, veď je to úplne jasné a zrozumiteľné. Komplikované témy sa dajú veľmi jednoducho vysvetliť jedným paragrafom.

Middle east for dummies

Aj problematiku izraelsko-palestínskeho konfliktu si vieš hravo naštudovať

3, nikdy sa nemýliš

Témam rozumieš lepšie ako odborníci. Vo videní sveta si si úplne istý a nikdy nehovoríš “neviem”. Ak si sa už raz rozhodol, že zem je plochá, vieš si to obhájiť. To, že to bolo mnohokrát vyvrátené je len snaha ťa oklamať.

Fake news

4, všetko je len čierne alebo biele

Pri zložitých témach sa jednoducho rozhoduješ, že si za alebo proti. Nálepkovanie je najjednoduchšia forma ako uchopiť svet okolo teba, takže ho s radosťou používaš. Jeden kolega je pravičiar, druhý chodí v čiernom a má dlhé vlasy, takže bude určite metalista.

You are a liberal

5, na správy reaguješ emotívne

Neuveriteľné! Šokantné! Dnes si si prečítal článok o tom, že v párkoch skutočne nie je žiadne mäso… Emotívne to prežívaš, ale to len preto, že nemôžeš uveriť, čo sa na tomto svete deje. Ihneď musíš utekať do diskusie a povedať, čo si myslíš. A párky si už v živote nekúpiš!

Bullshit

6, nečítaš knihy

Knihy sú pre teba len báchorky, v ktorých sa nič poriadne nedozvieš, povinná jazda v škole. Na mobile nájdeš všetko dôležité čo potrebuješ o svete vedieť, navyše pri knihe zaspávaš. Máš radšej fakty, ako si čítať o pocitoch postáv a dôvodov ich konania.

Book fire

7, nediskutuješ

Chodiť na diskusie a workshopy je pre teba strata času. Názory iných, predovšetkým tých líšiacich sa od tvojich, sú pre teba smiešne. Ak už sa s niekým rozprávaš, tak ho zásadne nepočúvaš. Veď on ťa len zle chápe a ty mu musíš svoj názor dookola vysvetľovať. A musíš vlastne? Veď je tvoj a ty si môžeš myslieť čo chceš.

That is my opinion

Veríme však, že ty nebudeš na vážkach a ak máš otvorenú myseľ a chuť aktívne komunikovať s ostatnými na tému kníh a knižníc, informácii, digitálneho prostredia, ale aj IT a marketingu, budeme ťa čakať na šiestom ročníku Knihovníckeho Barcampu s otvorenou náručou. Možno sa dozvieš, ako si na tom s kritickým myslením.

Mladý vietor v slovenských knižniciach

Pamätáte si ešte heslo 4. ročníka Knihovníckeho Barcampu #knihovníckyúlet?

Áno, slovné hračky nás bavia a tentokrát sme si vybrali veternú tematiku, aby sme vám priniesli ďalšie podujatie so zaujímavými hosťami. Je to irónia a samozrejme nechceme, aby ste to brali ako provokáciu, hlavne v toto májové “uletené” počasie. Vyšlo to však tak, že v najveternejší deň sme sa stretli v Goetheho Inštitúte v Bratislave, aby sme sa mohli pozrieť na “mladý vietor” v slovenských knižniciach.

vietor

zdroj: giphy.com


Do diskusie sme zavolali mladých riaditeľov knižníc a predsedov knihovníckych združení. Aké problémy môžu vzniknúť, ak ste mladý manažér? Ako motivovať a zároveň byť motivovaný? Aké majú mladí manažéri vízie? Ako vyzerá ich spolupráca so zriaďovateľmi a s kým by chceli spolupracovať? Čo spája príbehy týchto ľudí? Sú to práve ich výzvy, prípadne inovatívnosť, s ktorou sa púšťajú do projektov? “Prevetrali” sme týchto hostí:

Ondrej Látka je riaditeľ Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach a predseda Slovenskej asociácie knižníc (SAK). Ako vtipne poznamenal, do funkcie sa dostal jednoducho tak, že pri otázke kto bude nový predseda povedali: “Ondrej bude”. Ako motiváciu pre jeho zamestnancov zaviedol utužovacie stretnutia ako napr. vianočnú kapustnicu. Spoluprácu s kolegyňami si však pochvaľuje a taktiež spolupracuje úzko so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), ktorého predsedníčkou je práve Helena Mlejová, naša ďalšia hostka.

Mal som rešpekt voči tejto funkcii, lebo tam dlho boli knihovnícke legendy Ondrej Látka

Mladý vietor v slovenských knižniciach

Ondrej a Helena ako predsedovia združení SAK a SSKK hovoria o spolupráci
Zdroj: Knihovnícky Barcamp


Helena Mlejová bola našou jedinou dámskou hosťkou, o ktorej okolie vedelo skôr, že sa stane predsedníčkou SSKK, ako ona sama. Za motiváciu považuje hlavne vôľu ľudí posunúť knižnice vpred, pretože vie, že je to často dobrovoľnícka práca. Svoju vysnenú knižnicu vidí reálne a prakticky - s obrazovkami, elektronickými publikáciami a možnosťou zástupcov knižníc chodiť na exkurzie do zahraničia.

Spolok je práca nás všetkých Helena Mlejová

pracovať spoločne

zdroj: giphy.com


Tomáša Prištiaka, vedúceho Miestnej knižnice v Karlovej Vsi v Bratislave, zavialo do knihovníckeho sveta náhodou, o funkcii sa dozvedel cez Facebook. Jeho víziou je robiť v knižnici koncerty a komunitné stretnutia, ale nevyhýba sa ani všeobecným aktivitám, ktoré bežne nájdete v knižnici, ako čítačky alebo akcie pre deti. Čo by ho motivovalo? Spolupráca s väčšími subjektami, napríklad v zahraničí, ktoré by poskytovali online obsah. Ale ako so žartom poznamenal, má problém motivovať seba, nie to ešte iných.

...knižnica by mohla byť centrom, kde by sme ponúkali kvalitné informácie pre ľudí. Tomáš Prištiak

Tomáš a Michal sa zamysleli. Snáď im nič “neuletelo”.

Tomáš a Michal sa zamysleli. Snáď im nič “neuletelo”.
Zdroj: Knihovnícky Barcamp


Michal Sliacky, ktorého poznáte aj ako jedného z organizátorov Knihovníckeho Bacampu, sa nedávno stal riaditeľom Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied (SAV). V knihovníctve sa pohybuje už 13 rokov a preto túžbu stať sa riaditeľom vnímal prirodzene, ako ďalší postup. Po papieroch má spísané množstvo plánov a strategických materiálov, ktoré by ako riaditeľ chcel splniť. Stále je však rád, že sa dal na odbor knižničnej a informačnej vedy, pretože tam nie je matematika.

Chceli by sme sa čo najbližšie dostať k vedcom a byť pre nich sprievodca celým vedeckým cyklom Michal Sliacky

Na záver nám špeciálny hosť, riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčík, predstavil možnosti finančnej podpory knižníc. Podujatie sme ukončili otázkami divákov.

V poslednom čase sa do funkcií dostáva mladšia generácia knihovníkov a informačných špecialistov. Dozvedeli sme sa, že našich hostí “zavialo” rôznymi knihovníckymi chodníčkami a zhostili sa svojej funkcie naplno s množstvom nápadov a vízií. Potýkajú sa s byrokraciou, rôznorodým kolektívom s rozdielnymi povahami, či inými víziami, nedostatkom financií. Vedia, že pri ich práci je dôležitý dialóg a spolupráca. My, ako združenie mladých knihovníkov a organizátorov Knihovníckeho Barcampu si potrebu spolupráce uvedomujeme, keďže to je tiež jeden z našich cieľov. Preto želáme našim hosťom veľa šťastia v plnení ich plánov, nech ich zaveje kamkoľvek.

Profily rečníkov

pohľad rečníka na mikrofón

Kto sú naši prednášajúci? Študenti, aktivisti, kreatívci, tvorcovia… a samozrejme knihovníci. Všimli ste si, že polovici rečníkom začína meno alebo priezvisko na písmeno S/Š? Podobne ako začiatočné písmeno našej tohtoročnej témy Skrytá krása. Žeby to bola (skrytá) náhoda?

Annamária Brijáková

Annamária je doktorandka na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Vo svojej bakalárskej aj diplomovej práci sa venovala eye-trackingu, pričom sa v praktickej časti zamerala na percepciu digitálnych používateľských rozhraní seniormi. Svoju prax oprela o viacročnú skúsenosť s kurzami počítačovej gramotnosti pre seniorov v Staromestskej knižnici.

Zuzana Dutková

Koncept Dutka je zameraný na spracovanie textilného odpadu. V súčasnosti sa produkuje obrovské množstvo textilného odpadu. Veľa z tohto materiálu sa však dá ešte využiť. Stačí len zmeniť jeho pôvodný účel. Napríklad z nechcenej záclony spraviť vrecká na nákup. A to je presne to, prečo Dutka vznikla. Pri svojej práci využíva nechcený materiál, z ktorého robí vrecká na čokolvek. Produkty budú na Dutku postupne pribúdať. Cieľom je vytvoriť rad upcyklovaných produktov do domácnosti, ktoré pomôžu znížiť používanie plastov.

Jana Gáborová Kroková

Jana je vyštudovaná učiteľka primárneho vzdelávania, ktorá miluje kultúru, detskú literatúru a hudbu. Špecificky sa začala zaoberať rómskou hudbou a folklórom na terajšom pracovisku.

Annabell Huwig

Annabell pracuje ako knihovníčka v mestskej knižnici Ludwigshafen v Nemecku už 7 rokov. Spolupodieľala sa na prerode konceptu a prestavby novej knižnice a spolu s tímom Marca Teufela pracuje na koncepte makerspace "Ideenw3rk".

Renata Klimešová

Renata ku knihovníctvu zbehla od štúdia chémie a práce v laboratóriu textilky. Vedomosti z knihovníctva získala na vyššej odbornej škole v Brne a od roku 2014 ich uplatňuje v spoločnosti Cosmotron na pozícii kúzelnej víly (inak pracovníčky servisu informačného systému) a prekladateľky z knihovníčtiny do reči kmeňa IT (inak knihovníckej konzultantky). Vo voľnom čase hrá na klávesy, spieva a vychováva bieleho švajčiarskeho ovčiaka a hnedého králika.

Zuzana Konečníková

Zuzana je tím líderka v Basta digital (nové Pizza SEO), no ešte predtým, ako sa z nej stala perfektná šéfová, si v Pizza SEO prešla dráhou projektovej manažérky a UX dizajnérky. Venovať sa dizajn šprintom bolo pre ňu prirodzeným krokom, pretože dizajn šprinty sú spojením projektového manažmentu a dizajnu/UX, oblastí, v ktorých je doma. Spolu s kolegami vníma potrebu prezentovať a viesť dizajn šprinty, aby mohli firmy a organizácie na Slovensku využiť potenciál tohto procesu a napredovať rýchlejšie. Zuzka vo voľnom čase rada objavuje menej známe destinácie a miluje taliansku kuchyňu. Je na ňu vždy spoľah, je brutálne systematická a aj napriek tomu, že neprešla talentovkami na priemyselný dizajn, našla si k nemu cestu praxou.

Šimon Ondruš

Šimon je pouličný básnik šije verše na mieru s písacím strojom v parkoch, na trhoch a festivaloch. Ako Slovník cudzích snov na počkanie publikuje personalizované básne vyše 5 rokov, na ulici aj cez livestream. Okrem básne na želanie tentokrát príde aj s novinkou - krátkym kurzom poézie.

Petra Slezáková

Petra je zakladateľka blogu Zero Waste Slovakia, kde sa snaží inšpirovať ľudí k životu bez odpadu. Na prednáškach pre školy, firmy a verejnosť učí, ako v našich domácnostiach žiť bez zbytočného plytvania a produkovať čo najmenej odpadu.

Andrea Smolková

Andrea je vyštudovaná kulturologička so šeťročnou praxou, ktorá sa v knižnici našla. :)

Má rada divadlo, tanec a samozrejme čítanie. Žije v Považskej Bystrici s rodinou a tromi psami.

Zuzana Struháriková

Zuzana je študentka interného doktorandského štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberala analýzou existujúcich zahraničných knižničných online katalógov pre detských používateľov a predpokladmi potenciálnej implementácie tohto typu systému na Slovensku. Okrem toho sa v súčasnosti zaoberá informačným správaním detí a spôsobmi, akými môže toto správanie ovplyvňovať návrh webových rozhraní určených pre detských používateľov.

Viktor Suchý

Viktor je interným doktorandom na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK; vedie Kabinet pomalosti v Novej Cvernovke; rediguje beletriu aj odborné publikácie; píše a zverejňuje recenzie i básne. Vo vydavateľstve Modrý Peter mu pred rokom vyšla básnická zbierka Básne o počasí.

Pavol Špáni

Pavol od roku 2003 pracuje ako konzultant systému DAWINCI v spoločnosti SVOP, spol. s r.o., kde je okrem iného spoluzodpovedný za projekt katalógu kníh InfoGate a systému BibLib. Mimo práce stále a rád počúva knihy, o čom si vedie dôslednú evidenciu v prostredí MYlib.

5. Knihovnícky Barcamp sa blíži! Na čo sa môžete tešiť?

Ani sme sa nenazdali a už prešiel rok odvtedy, ako sme sa spoločne stretli na 4. ročníku Knihovníckeho Barcampu. Mnohé sa odvtedy udialo, zmeny však nenastali len v našom tíme, ale aj v našich súkromných životoch, preto sme radi, že aj tento ročník Knihovníckeho Barcampu môžeme pre vás pripravovať. Čo vás na ňom bude čakať?

V prvom rade meníme priestory. Nová Cvernovka ponúka otvorený priestor a navštívite zaujímavé miestnosti s názvami ako “Zborovňa” alebo ”Kabinet pomalosti”. Odporúčame vám prísť skôr ak si chcete v pokoji posedieť v “Skrytom bare”.

Prvýkrát budeme mať zahraničného hosťa, až priamo z Nemecka príde Annabell Huwig porozprávať o implementácii makerspace a gamingu v knižniciach. Sami sme zvedaví, čo sa o tomto koncepte dozvieme. Program si môžete pozrieť na našej webovej stránke.

Už tradične vás bude čakať tombola, ktorú sme tentokrát nazvali Mačka vo vreci. Dokonca sa vďaka nám sformovala aj kapela, o koho ide, sa dozviete, ak zostanete na Afterparty.

My sami v tíme sa snažíme byť šetrní k prírode a častokrát táto téma zaznela aj na našich brainstormingových stretnutiach, preto sme veľmi radi, že aj vďaka uvedomelým ľuďom v Novej Cvernovke nemusíte na Barcampe hľadať plastové poháre. Pokojne si so sebou doneste svoje vlastné KeepCupy a samozrejmosťou bude aj separovanie odpadu.

Tak ako každý rok, aj tento sme sa rozhodli pomôcť dobrej veci a preto si na našej akcii budete môcť kúpiť mydielka od 11-ročného Matúška. Charitatívny projekt Vymydli si podporuje rehabilitačnú liečbu jeho ťažko chorého staršieho brata.

Máme pre vás ešte malú výzvu - ak máte doma staré záclony, prineste ich so sebou na registráciu. Využijú sa na workshop šitia upcyklovaných vrecúčok.

Tešíme sa na vás!

Kto sme

Knihovnícky Barcamp tím

Sme partia veselých, dynamických a kreatívnych knižnično-informačných profesionálov, ktorí pracujú v knižniciach a informačných inštitúciách. Máme elán, chuť a čas vytvoriť priestor pre pre komunitu mladých talentov prezentujúcich svoje nápady a projekty. V dnešnej dobe už nie sme len fanúšikovia kníh, ale hlavne informácií v širšom zmysle.

Lenka Čechvalová - kope tím

Lenka pracuje v Staromestskej knižnici, kde má na starosti projekty na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti - najčastejšie pripravuje pre škôlkarov a školákov rôzne interaktívne čítania. Okrem toho sa kamaráti s Osmijankom, takmer desať rokov je členkou odbornej poroty celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. Poradí vám pri výbere kníh pre deti. Baví ju mladé knihovníctvo, hlasné čítanie, písanie zápisníc z porád, umývanie zubov a pranie detského oblečenia. Má rada pekne ilustrované detské knižky, zmrzlinu, google drive, divadlo, ružové víno, čokoládu a slnko. Od júna 2017 sa venuje novému životnému projektu, ktorý sa volá Samko. Nezaháľa ani na materskej dovolenke, počas ktorej sa aktívne zapája do knihovníckych odborných aktivít.

Marta Dušková - moderuje s úsmevom

Marta od roku 2010 pracuje v CVTI SR. Venuje sa správe a verifikácii údajov v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti. Popri práci zvládla aj doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave. Má rada dobré nápady dobrých ľudí a podporuje rôzne občianske iniciatívy a projekty v jej srdcu milej rodnej Bratislave. Jej relaxom je pobyt na chate, kde zbiera liečivé rastliny, prechádza sa po lese alebo len tak leňoší v hojdacej sieti s knihou v ruke. Vie si vychutnať slnečný deň s kúskom dobrej čokolády a pohárom kvalitného vínka, miluje kapučíno s obrázkom, rada a často navštevuje rôzne kurzy a nakupuje topánky. Z času načas obuje túlavé topánky a uniká za hranice všedných dní pozrieť čo je nové vo svete, nielen tom knižnom. Malá blondína s detskou nohou - nosí topánky veľkosti 34.

Andrea Hrčková - manažuje program

Andrea pracuje na Fakulte informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave. Učí a stále niečo píše. Väčšinou sú to odborné články, niekedy poézia, ale keďže robí aj na webových stránkach stane sa, že píše aj o záhradách. Nápady sa jej zatiaľ nemíňajú. Inšpiráciu čerpá cestovaním po svete, od múdrych ľudí a čítaním samozrejme :). Najlepšie ju asi spoznáte podľa smiechu, ktorý vraj znie ako keď “hodíte kocky zo schodov”.

Kamila Černáková - sleduje a tvorí

Kamila sa po vyštudovaní estetiky vybrala kariérou knihovníčky a zakotvila v Knižnici Ružinov, kde tancovala medzi regálmi tri roky. Momentálne pracuje v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva ako komunikačný špecialista, knižkám sa však ani tu nevyhla. Je hanblivá a pravidelne má uši zapchaté slúchadlami a v taške má vždy nejakú knihu. Zaujíma sa tiež o popkultúru a marketing.

Kaja Ciglanová - kreslí

Kaja kedysi pracovala s čitateľmi Mestskej knižnice v Bratislave. Každý deň sa vďaka tomu zaúčala do tajov knihovníctva. Pred troma rokmi však zbalila všetky svoje knihy a našla im nový domov v Banskej Bystrici. Už skoro tri roky číta, trochu pije kávu a veľa mlčí na pôde Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici. Nie je jej cudzie kreatívne myslenie, a preto často svoju ľavú ruku a pravú hemisféru zamestnáva grafickou tvorbou.

Tamara Zajacová - prináša nové

Tamara pracuje v knižnici 4 a pol roka a nikdy by neverila, že to môže byť tak pestrá a vzrušujúca práca! :D Predtým makala na doktoráte, urobila si ho zo Všeobecnej jazykovedy na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a čiastočne na Universität Wien vo Viedni. V Banskej Bystrici absolvovala aj magisterské a bakalárske štúdium, obe v programoch Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry. Výhody programu Erazmus okúsila v romantickej Jene v Nemecku. Svoj voľný čas veľmi rada trávi aktívne, behom alebo piešky v prírode alebo menej aktívne počúvaním múdrych ľudí na diskusiách, prednáškach... :)

Adela Kovářová - rozkukáva sa

Adela študuje knižničnú a informačnú vedu, kde ju zatiaľ najviac zaujal dizajn služieb a podpora čitateľstva. Pracuje v Slovenskom centre dizajnu, kde upravuje databázu slovenských dizajnérov a pripravuje prieskum čitateľov. Učí sa taliansky, spoznáva svet, spieva a od všetkého si rada oddýchne na rodnom východe. Je na všetko zvedavá, a preto sa teší na nové skúsenosti s organizáciou Barcampu.

Veronika Meluš Krausová - poznáva a inšpiruje sa

Veronika primárne študuje knižničnú a informačnú vedu, od jesene ju ale bude možné stretávať aj v Mestskej knižnici v Bratislave na Úseku pre deti a mládež. Rada sa inšpiruje zaujímavým príbehom, či už v podobe knihy, filmu alebo seriálu, nepohrdne však ani dobrou počítačovou hrou. Často spoznáva krásy Slovenska i rodného Česka, jej túlavé topánky ju vedia čas od času doniesť aj do vzdialenejších krajov. Baví ju pravidelne upiecť niečo chutné, čoho si najviac cenia jej blízki. Zaujíma sa o nové technológie, gamifikáciu, prácu s čitateľom alebo rozvoj kritického myslenia, no vždy si nájde niečo ďalšie, čo ju dokáže nadchnúť a nepustiť.

Aby nás bolo vidieť

Marketing knižníc

Prečo knižnice potrebujú marketing? Túto otázku sme si v utorok podvečer 27. februára spolu s približne 40 ľuďmi položili v Goetheho inštitúte, kde sme oficiálne uviedli do sveta monografiu Andrey Hrčkovej Marketing knižníc orientovaný na používateľa. A hoci mnohí sa priznali, že ju už majú dávno naštudovanú, vyše dvojhodinová diskusia potvrdila, že o marketingu v knižniciach sa dá vždy dlho diskutovať.

“Výhodou silnej vizuálnej identity je, že robí značku profesionálnou, zapamätateľnou a odlíšiteľnou.” Andrea Hrčková, Marketing knižníc orientovaný na používateľa

Andrea Hrčková, členka nášho Barcampového tímu, ktorá manažuje program a podieľa sa aj na jeho kreatívnej stránke, bola v tento večer v inej úlohe - prišla ako autorka.

Predstavila nám svoju príručku, ktorú, ako sa priznala, písala až tri roky. Jej blízky známy totiž nastúpil do novej práce, veľa o marketingu nevedel, čo ju motivovali k dokončeniu a vydaniu publikácie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde učí na Katedre knižničnej a informačnej vedy. Andrea často hovorí o potrebe spolupráce a dôležitú úlohu u nej hrá tímová hra a kooperácia, preto pomoc vo forme poskytnutia vedomostí z jej strany len vítame.

Ukážme ľudom čo vieme, čo robíme” Denisa Kovácsová, Malokarpatská knižnica

Hosťami odbornej diskusie boli Denisa Kovácsová z Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Tamara Zajacová z Goetheho inštitútu v Bratislave a Beáta Bellérová zo Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre. Moderátorkou večera bola naša vždy šarmantná a usmiata Marta Dušková, ktorá popri 8 hodinovom strihaní záložiek na podujatie stíha aj sledovať stránky knižníc na facebooku a robiť si tak prehľad o ich marketingu, čo aj v diskusii využila.

Tamara pracuje v knižnici tri roky, Denisa pracovala v oblasti PR a médií a v knižnici je od decembra, Beáta svoj život zasvätila Slovenskej poľnohospodárskej knižnici a dnes figuruje ako riaditeľka. Skúsenosti s marketingom majú teda rôzne, na čom sa však zhodli je, že tak ako mnohé knižnice, aj ony robia marketing neprofesionálne, len tak “na kolene”, štýlom pokus-omyl. So svojimi skúsenosťami s marketingom a postrehmi o tom na čo najlepšie reagujú knihomoli, na Harryho Pottera samozrejme, sa do diskusie zapojila aj Anna Porubcová z Martinusu.

Nemáme nikoho na marketing. Robíme to neprofesionálne” Beáta Bellerová, Slovenská poľnohospodárska knižnica

Bolo veľmi inšpiratívne počúvať dámy rozprávať o téme marketingu. Dozvedeli sme sa aj, že na marketing neexistujú príručky a presné pravidlá, pretože to vyzerá tak, že na používateľa vždy funguje niečo iné. Ďalším faktorom je aj to, že mnoho ľudí nemá buď vyštudované knihovníctvo, no napriek tomu sa mu venuje, prípadne naopak, nemá vyštudovaný marketing, ale v práci sa s ním zaoberá. Andrea vo svojej príručke zhrnula skúsenosti iných knižníc, takže ak sa v marketingu nevyznáte a chcete mať prehľad a skúšať veci, nájdete tam mnoho postupov a návodov.

Dôležité je byť rozpoznateľný” Tamara Zajacová, Goetheho inštitút

Tento blog môže pôsobiť trochu aj ako recenzia na Andreinu knihu, ale musím sa priznať, že ako knihovníčka a pracovníčka marketingu, som sa z povinnosti aj zo zvedavosti do nej pozrela už pri jej prvom uverejnení. Načo vlastne knižnica potrebuje plagáty, videá, komunikovať s ľuďmi na sociálnych sieťach, prečo robiť štatistiky, pýtať sa… To je v monografii všetko veľmi prehľadne spomenuté.

Aké témy sme si vypočuli na besede?

1, Marketing v knižnici

2, Korporátna identita knižnice

3, Financovanie marketingových aktivít

4, Marketing na sociálnych sieťach

Publikáciu slávnostne pokrstil najmladší člen tímu Samko a to sovou, záložkou a okuliarmi - symbolmi vzdelania. Záložky vo forme visačiek na dvere vznikli ako nápad študentov z Katedry knižničnej a informačnej vedy. V spolupráci s Martinusom a Knihovníckym barcampom tak mohol tento guerilla predmet slúžiť ako jedna z možností ako hravo prilákať používateľov do knižnice aj počas Týždňa slovenských knižníc.

Ako som sedela počas večera v prvom rade a počúvala som diskusie o potrebe marketingu, došlo mi, že marketing sme mohli cítiť aj priamo na mieste - záznam z diskusie sa nahrával na facebook, robili sa fotky, akcia sa pár týždňov dopredu propagovala na facebooku, práve čítate blog venovaný akcii… Celý čas sa teda myslelo na používateľa - na vás, ľudí, ktorí si budú fotky a blog neskôr prezerať, prípadne si pozrú aj záznam z besedy (čo môžete urobiť na našom facebooku).

A aké je univerzálne pravidlo, ktoré zaznelo v tento večer a mali by ste sa ho držať ? Treba prijať výzvy, nezabúdať hlavne veľa skúšať a svoje poznatky merať.

Na záver by som už len chcela pripomenúť stránky, ktoré by vám mohli pomôcť s marketingom aj v knižnici a vylepšiť vašu vizuálnu stránku.

1, canva.com

S príchodom canvy sa akoby mnohé zmenilo. Jednoduchý usporiadaním vopred daných prvkov si dokážete vytvoriť profesionálne vyzerajúci plagát za pár minút. Okrem toho ponúka aj vytvorenie banneru na facebook, príspevku na instagram či brožúry. Pri vyhľadávaní grafických prvkov dokonca canva berie do úvahy aj slovenské slová, preto ak neviete po anglicky, mali by ste si s ňou ľahko poradiť.

2, lynda.com

Chcete sa naučiť programovať webovú stránku, zlepšiť sa v grafike alebo sa len stať lepším projektovým manažérom? Dnes už pre kurzy nemusíte opustiť priestor domu a všetko sa naučíte doma na vašom počítači, stačí vám len prístup na internet. Lynda sa orientuje viac na praktické využitie ako na teóriu, všetko prostredníctvom videí v anglickom jazyku. Prvý mesiac ponúka zadarmo, potom máte možnosť prestať, alebo si ďalej za kurzy platiť.

3, coursera.org

Tu môžete absolvovať online kurzy od profesionálov, celkom zadarmo. Ak chcete z nich aj certifikát, budete si ho musieť zaplatiť, vedomosti sú však na nezaplatenie :)

4, learn2code.sk

Ľahko pochopiteľné a navyše vtipne spracované video kurzy, ktorých lektor Roman Hraška sa stal prednedávnom Lektorom roka 2017. Za kurzy sa platí, ale berte to ako dobrú investíciu.

Andreinu publikáciu si môžete prečítať na tejto stránke.

Dúfame, že sme vás inšpirovali a uvidíme sa nabudúce.

Barcamp 2017

Áno, stále sme tu. Naďalej sedíme v inštitúciách s knižnično-informačným zameraním a stále chceme zviditeľňovať knihovníkov a hovoriť o potrebe knižníc.

Stále sme plní sily, kreatívni, s nápadmi a elánom. A stále sme #uletení.

Knihovnícky úlet. To bol slogan tohtoročného Knihovníckeho Barcampu a my sme celý rok pracovali ako včeličky, aby sme vám opäť mohli priniesť zaujímavé prednášky a workshopy.
Dôkaz včeličkovského šialenstva bolo aj úvodné video, ktoré vzniklo zostrihaním všetkých videí o knihovníkoch, ktoré naša Adriana za posledné roky vyrobila. A z nich jasne cítiť, že teda uletenosť nám nechýba. Videá si môžete pozrieť na youtube pod nickom INFO LOVEC.

uletení barcampisti

Ako prebiehal program?

Po úvode našej šarmantnej Marty sme si predstavili Barcampový tím, ktorý sa počas roka rozrástol, aby sme sa následne mohli pustiť do prednášok. A mohli si položiť dôležité otázky: Prečo zeleň v knižnici? Prečo hudba v knižnici? Ako sa stať súčasťou knihy? Ako sa z tohto vylížem a dám si vínko a chlebíček v spoločenskej miestnosti?

Nuž, odpoveď si každý našiel sám.

barcamp jedlo

Po prednáškach, workshopoch a občerstveniach sme sa presunuli na after-party, kde sme si ako včielky vymieňali informácie a dojmy, rozdali si sponzorské dary, ktoré boli tento rok opäť štedré a ulietavali na hudbe speváčky Katky Korček, ktorú na gitaru sprevádzal Silvo Sališ. Oplatí sa zostávať s nami dlhšie :)

barcamp afterparty

Ďakujeme za vašu aktívnu účasť na programe, za vaše odkazy, ktoré ste mohli počas celého trvania Barcampu hádzať do krabice, aj za vaše zapájanie sa do prestávkových aktivít, ktoré uverejníme neskôr na našej facebookovej stránke.

Musíme povedať, že sme veľmi potešení, pretože vás tento rok prišlo viac a spolu nás tak bolo 159! Tešíme sa na vás o rok na Knihovníckom Barcampe 5.

včeličky

Spoznajte rečníkov

Mikrofón

Na Knihovníckom barcampovom úlete budú lietať nie len knihovníci, ale aj záhradný architekt alebo umelec. Spoznajte našich 12 uletených rečníkov.


Dana Chalupeková

Dana v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pracuje na oddelení bibliografie už 5. rok. Okrem odbornej činnosti, medzi ktorú patrí hlavne analytický rozpis článkov prevažne zo zborníkov a ich elektronické spracovanie a budovanie informačných databáz, sa v knižnici realizuje aj pri príprave rôznych podujatí pre širokú verejnosť. Knihy nie sú len jej prácou, ale aj koníčkom, okrem toho miluje hory, cestovanie a momentálne sa beznádejne zamilovala do nového psíka :-)


Hon Chong

Hon je rozprávač, improvizátor, interpret a skúsený pedagóg. Hon je zakladateľom a umeleckým riaditeľom divadla Funnylicious Improv, prvým anglickým divadelným súborom a školou na Slovensku. Keď neučí, vystupuje so svojou skupinou po celej Európe. Pracoval v USA, Slovensku, Českej republike a v Malajzii. Má tiež skúsenosti s filmovou tvorbou a produkciou pre televíziu, zábavným priemyslom, firemnými predstaveniami / workshopmi a učením angličtiny ako cudzieho jazyka (TEFL)


Michal Kaščák

Michal vyštudoval Knižničnú a informačnú vedu na Filozofickej fakulte UK, spolu s odborom Filozofia. V súčastnosti pracuje ako školský knihovník v knižnici Waltera Hoopera v Cirkevnej základnej škole Narnia. Venuje sa práci s detským čitateľom, interaktívnej beletrii, príbehovým kooperatívnym hrám, naratívnemu vzdelávaniu.


Dominika Konfráterová

Dominika študuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy UK. Počas školského roka sa venuje väčšinu svojho času hlavne škole. Oblasť SEO ju zaujala na jednej z prednášok. Absolvovala pracovné stáže v agentúrach Alttag a Pizza SEO, ktoré sa okrem iného venujú práve tejto oblasti. Momentálne pôsobí ako brigádnik v dokumentačnom stredisku NBS, kde pomáha s čímkoľvek, čo práve potrebujú. Svoj voľný čas najradšej trávi s rodinou a priateľmi pri športe alebo dobrom jedle.


Lenka Nebusová

Lenka pracuje v zaujímavom knižničnom oddelení. Spolu so skvelým kolektívom odborne opravuje historické knihy z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Svoju prácu, ktorá ju napĺňa miluje, nevymenila by ju za nič. Teší sa z každej maličkosti.


Martin Ošust

Martin je záhradný a krajinný architekt, zaujíma sa o zanedbané verejné priestory a možnosti ako ich oživiť. Má rád kvalitné umenie vrátane jedla… a hlavne relax, preto ho jeho žena nazvala relaxačný špecialista, ktorý je vraj na 1. mieste medzi povolaniami budúcnosti :)


Barbora Skubachová

Barbora je pracovníčkou bibliografického oddelenia v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Venuje sa retrospektívnemu spracovaniu starých a vzácnych tlačí, podieľa sa na tvorbe bibliografií s rôznym tematickým zameraním. V roku 2015 sa stala certifikovanou trénerkou pamäti a pravidelne organizuje pamäťové kurzy pre študentov, ľudí v produktívnom veku a seniorov. Vo voľnom čase rada vybehne do prírody, za kultúrou a zanôti si melódie v speváckom zbore.


Viktor Suchý

Viktor bol učiteľom slovenčiny, kníhkupcom, redaktorom OSi, Slova a Kultúrneho života, pôsobí ako editor a recenzent. Vo vydavateľstve Modrý Peter mu v lete 2017 vyšla debutová básnická zbierka Básne o počasí. Na základoch knižnice starého otca za 20 rokov vybudoval fond 3000 vyberaných zväzkov, ktoré sa rozhodol zdieľať s vnímavými čitateľmi a založil Kabinet pomalosti. Je predsedom o. z. Upupa epops. V roku 2003 obhájil diplomovú prácu Objavovanie pomalosti a stal sa lentológom – teoretikom i praktikom umenia pomalosti.


Pavol Špáni

Pavol je absolventom Školy knihovníckych a informačných štúdií a Katedry knižničnej a informačnej vedy. Počas štúdia pracoval v týždenníku Trend a denníku Národná obroda na oddelení dokumentácie. Od roku 2003 pracuje ako konzultant knižnično-informačného systému DAWINCI v spoločnosti SVOP, spol. s r.o., kde je okrem iného spoluzodpovedný za projekt katalógu kníh InfoGate. Mimo práce rád počúva knihy, cestuje a z ciest pripravuje videá.


Matej Tóth

Matej je študentom Katedry knižničnej a informačnej vedy. Momentálne sa nachádza v štvrtom ročníku a toto štúdium ho stále viac baví. Tento entuziazmus aj podporuje úspešné obhájenie bakalárskej práce, ktorej tému trochu rozoberie aj na konferencii. Okrem aktívneho záujmu o odbor sa zaoberá aj tvorbou hudby, čítaním kníh a dokonca sa snaží aj čo-to napísať. Pochádza z malého mesta Vráble, ktoré sa nachádza pri Nitre. Väčšinu času však trávi v Bratislave. Jeho snom je stať sa súčasťou formovania budúcnosti.


Jana Vašková

Jana sa zaoberá vzdelávacím aktivitami vo firme, práca s mládežou v občianskom združení.


Tamara Zajacová

Tamara pracuje v knižnici 2 a pol roka a nikdy by neverila, že to môže byť tak pestrá a vzrušujúca práca! :D Predtým makala na doktoráte, urobila si ho zo Všeobecnej jazykovedy na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a čiastočne na Universität Wien vo Viedni. V Banskej Bystrici absolvovala aj magisterské a bakalárske štúdium, obe v programoch Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry. Výhody programu Erazmus okúsila v romantickej Jene v Nemecku. Svoj voľný čas veľmi rada trávi aktívne, behom alebo piešky v prírode alebo menej aktívne počúvaním múdrych ľudí na diskusiách, prednáškach... :)

Program - 8.10.2017

Bzz bzzz bzzz, celý rok sme pracovali ako včeličky a prinášame ti náš sladký program. Môžeme sľúbiť, že z neúčasti sa len tak nevylížeš!

Aj ty môžeš

Ako obvykle, registrácia potrvá od 14.00 do 15.00. Nenechávaj si to však na poslednú chvíľku, ešte pred samotným programom budú pre teba prichystané aj rôzne aktivity, ktoré by si mal určite vyskúšať. Po úvodných slovách a vítaniach a zvítaniach začneme o 15.30 prvým blokom prednášok. Maťo Ošust z Ružových záhrad povie o premene zanedbanej knižnice a jej záhrady a o tom, že aj v knižnici sa môže objaviť zeleň. Matej Tóth, študent z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, predstaví svoju bakalársku prácu o umelej inteligencii v knižnici, ale nepošle za seba počítač, príde ešte sám za seba, ako človek. Po ňom nám Pavol Špáni zo SVOP, spol s.r. o predstaví projekt katalógu kníh InfoGate, ktorý môže slúžiť nielen knižniciam, ale aj čitateľom.

#knihovnickyulet

Po 30-minútovej prestávke, na ktorej ťa okrem občerstvenia budú čakať aj prestávkové aktivity v téme tohtoročného uleteného Knihovníckeho Barcampu, sa vrátime do prednáškovej sály a budeme pokračovať v druhom bloku prednášok.

Tamara Zajacová z Goetheho inštitútu v Bratislave si položila otázku, čo robiť s hudobným fondom v knižnici, na ktorú ti aj prezradí odpoveď. Knihovník Mišo Kaščák z Cirkevnej základnej školy Narnia vo svojej prednáške povie a poradí, ako sa stať súčasťou knihy. Dominiku Konfráterovú, študentku z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, baví oblasť webov a porozpráva o mikrodátach na webových stránkach knižníc. Trošku spomalíme a Viktor Suchý, ktorý vybudoval knižný fond a rozhodol sa ho zdieľať s vnímavými čitateľmi, založil Kabinet pomalosti a porozpráva ti o ňom. Poslednou prednášajúcou bude Jana Vašková zo spoločnosti ŠEVT a.s. a jej témou budú anglické noviny First news a knihy.

Dojmy z prednášok si môžeš vymienať pri vínku na 30-minútovej prednáške, potom ťa však budú čakať workshopy, na ktoré sa dá ešte prihlasovať. Workshopy budú prebiehať v čase od 18.45 do 19.45

Na výber sú tri workshopy. Prihlasovanie na workshopy trvá do 12.10.2017.

 • A, Lenka Nebusová je reštaurátorka kníh a ponúkla sa, že zoberie 25 ľudí do zákulisia reštaurátorského oddelenia v Univeritnej knižnici. Ak ťa zaujímajú historické knihy, nezabudni sa prihlásiť. Workshop sa bude konať na Klariskej.
 • B, Barbora Skubachová a Dana Chalupeková pracujú v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na bibliografickom oddelení, kde sa okrem odbornej činnosti venujú aj tvorbe podujatí pre verejnosť. Spolu s nimi bude mať 20 prihlasených možnosť zažiť knihu na vlastnej koži! Workshop sa bude konať v PC študovni.
 • C, Divadelná skupina Funnylicious ponúkne improvizovanú divadelnú šou, na ktorej nikdy nie je isté, ako sa to skončí. Nemusíš byť extrovert, my vieme, že knihovníci sú hanbliví, hlavne si poď uletieť a zabav sa. Šou bude v anglickom jazyku a konať sa bude v prednáškovej sále.

Už aj Pichanda sa o nás dopočul, tak sa prihlás aj ty, aby ti včely neuleteli.

FAQ

FAQ

Máte veľa otázok? Pripravili sme pre Vás zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

Ako sa môžem zúčastniť Knihovníckeho barcampu 2017, môžem si pripraviť svoj vlastný príspevok?

Aby si mohol/mohla prísť na Knihovnícky barcamp 2017, je potrebné sa zaregistrovať cez online formulár. Registrácia účastníkov je možná do štvrtka 12. októbra 2017. Ak sa venuješ zaujímavému projektu a chceš ho predstaviť ostatným účastníkom, môžeš si zaregistrovať príspevok - registrácia príspevkov trvá do nedele 10. septembra 2017.

Kto sa môže Knihovníckeho barcampu zúčastniť? Už nemám dvadsať, môžem prísť aj napriek tomu?

Dvadsať nemáme už ani my (: Sme svieže kreatívne podujatie o nových myšlienkach. Zúčastniť sa môžu všetci, ktorí sú ochotní počas barcampu aktívne komunikovať alebo počúvať. Všetci, ktorých spája prostredie knižníc - informácií - kníh - IT - marketingu. Na veku nezáleží, stačí mať otvorenú myseľ novým nápadom. Občianske preukazy nekontrolujeme (:

Dokedy a ako je potrebné zaplatiť účastnícky poplatok?

Žiaden účastnícky poplatok nevyberáme, vstup na podujatie je voľný. Stačí Ti len Tvoje meno a priezvisko, ktoré prezradíš dievčatám pri registrácií.

Kde nájdem program podujatia?

Program je ešte otvorený, momentálne prebieha prihlasovanie prednášok a workshopov. Už máme potvrdených niekoľko spíkrov. Celý program zverejníme v polovici septembra.

Ako budú prebiehať workshopy?

Workshopy, narozdiel od prednášok, sú interaktívnejšie, účastníci sú aktívnejší a zapájajajú sa do aktivít. Workshopy budú prebiehať paralelne na viacerých miestach. Na workshop sa bude dať prihlásiť prostredníctvom online formuláru, ktorý bude dostupný na začiatku októbra.

Bude okrem prednášok a workshopov aj niečo iné?

Počas prestávok máme pripravený fotokútik, pri ktorom sa budeš môcť so svojimi kamošmi alebo kolegami odfotiť s rôznymi veselými rekvizitami. Pripravených máme aj niekoľko aktivít, ktoré zverejníme postupne. A pre tých, ktorí vydržia až do konca čaká afterka.

Ako bude prebiehať afterparty? Musím sa na ňu dopredu prihlásiť?

Afterka je otvorená pre každého účastníka. Pôjde o neformálne pokračovanie Knihovníckeho barcampu, na ktorom môžeš nadviazať ďalšie nové kontakty. Okrem toho, máme pre Vás pripravené ešte niečo navyše. Pri online registrácii sa Ťa pýtame na Tvoju predbežnú účasť, aby sme vedeli s koľkými ľuďmi môžeme počítať a podľa toho mohli vybrať vhodný priestor. Podnik, v ktorom bude afterka prebiehať včas oznámime. Odporúčame zistiť si nočné spoje alebo číslo na taxík, električky už pravdepodobne premávať nebudú.

Mám si priniesť vlastné jedlo a pitie, prípadne iné potreby?

Počas akcie bude pripravené pestré občerstvenie od slaného jedla cez sladké až po ovocie, (ne)alko a kávu. Nemusíš sa báť o svoj žalúdok, hladovať sa nebude. Písacie potreby, prezuvky a toaletný papier tiež môžeš nechať doma. Aj psa a iné zvieratká nechaj doma, na barcampe by vyrušovali.

Ako sa dostanem do Univerzitky? Kde môžem zaparkovať?

Vieš ako je to s parkovaním v centre Bratislavy. Okrem iného, súčasťou občerstvenia bude aj víno, predsa si nenecháš ujsť príležitosť ochutnať naše víno a pripiť si s nami. Odporúčame električky, autobusy, rôzne Ubery, pešibusy alebo pokojne aj kolobežky.

Mám plnú skriňu oblečenia, ale aj tak neviem, čo si mám obliecť?

Máme radi farby, čiernu nechaj doma. Príď tak, ako chodíš do práce alebo do školy. Kostým alebo kravatu môžeš nechať visieť v skrini, určite sa neurazia.

Čo si určite nemám zabudnúť?

Dobrú náladu a dioptrické okuliare.

Chcete sa spýtať niečo iné?

Napíšte nám na info@knihovnickybarcamp.sk alebo sa pýtajte na našom facebooku. Lenka vám rada odpovie.

Premiéra filmu Život (ne)knihovníka


Predchádzalo tomu 365 dní príprav. 12 mesiacov nahrávania a strihania. 1 rok bádania. A potom prišiel jeden večer plný nervozity.


28. novembra 2016 o 18.00 hod. sme sa stretli v Goetheho inštitúte, aby sme odpremiérovali video snímku z produkcie Knižnice Ružinov s názvom Život (ne)knihovníka.

Tento, vyše 30 minútový dokument, bol vytvorený v spolupráci s mladými knihovníkmi a bratislavskými knižnicami. Nájdete v ňom rôznu vzorku knižničných pracovníkov, od vedeckých až po pracovníkov v službách verejných knižníc. Spomína sa na klasickú knihovníčku, ale aj sa anticipuje do budúcnosti a znovu sa akoby definuje pojem knihovník. Čo však majú títo ľudia spoločné? Nadšenie pre ich profesiu a hrdosť povedať si - ja som knihovník.

Autorkami tohto videa sú naše členky Adriana Adamovská a Kamila Černáková, marketingové pracovníčky Knižnice Ružinov, ktoré s kamerou v rukách navštívili kolegov a kolegyne v knižničných aj neknižničných priestoroch a skúmali, kto je to vlastne ten “knihovník”. Prostredníctvom tohto videa sa snažili pochopiť prácu knihovníkov, no najviac sa dozvedeli práve o sebe. Pochopili čo to znamená pracovať s nehercami, čo je to keď sa vám zrazu vybije baterka v mikrofóne, aké to je keď potrebujete slnko a vonku prší. Nešlo však len o to. Vypočuli si rôzne pohľady na knihovnícku profesiu, spoznali ich aktuálne problémy a zachytili kúsok z ich života, ktorý na prvý pohľad vyzerá nudný a nezáživný, ale naopak, je veľmi pestrý a živý.

Všetko je vždy po prvýkrát a tak sme zvedaví, do akej aktivity sa pustí Knižnica Ružinov nabudúce.

Film bude dostupný aj na internete, bližšie informácie sa dozviete čoskoro.

Rozhovor s autorkami nájdete aj v denníku SME: Ako si nažívajú bratislavské knižnice

Reportáž TV Ružinov z podujatia si môžete pozrieť (začiatok 10:20) na stránke TV Ružinov

07.01.2017 (Kamila)

Ako bolo na 3. Knihovníckom barcampe

19.10.2016 (Kamila)


Štvrtok. 29. 9. 2016.
8.30 hod.
Organizačný tím už tretieho Knihovníckeho barcampu sa ráno stretáva v Univerzitnej knižnici v Bratislave:
„UŽ JE TO TU“!
„Čo, predbarcampová nervozita??“
„Aj to, ale Michal má meniny, budeme oslavovať...“

Michalov a Mišky sme skutočne oslávili, dokonca ich na Knihovnícky barcamp prišlo desať. Po mesiacoch driny nás, ale nervozita neopúšťala. Z koliečok sme pomaly už aj halucinovali. Ale podarilo sa a

#zapadli sme

Knihovnícky barcamp je presne o tom: o spájaní, zapadaní do seba, o spolupráci. O množstve prednášok venujúcich sa knižniciam a knižnej kultúre, ale aj digitálnemu prostrediu. Niečo zaujímavé si mohli nájsť aj IT-čkári, ale aj marketingári či ľudia zo služieb... veď to všetko ku knihovníctvu patrí a všetko spolu súvisí. Tešili sme sa hlavne z toho, že nás navštívili knihovníci z rôznych kútov Slovenska. A nikto neodišiel naprázdno. Pripravili sme im špeciálne Barcampové tašky - s antistresovými loptičkami, ceruzkami, odznakmi a všeličím iným, vďaka čomu si na nás spomeniete.

Na úvod sme predstavili trailer na pripravovavný (ne)dokumentárny film Život (ne)knihovníka, ktorý prináša pohľad na niektoré zaujímave aspekty života súčasných knihovníkov a knihovníckej profesie. Okrem bežných prednášok sme návštevníkom ponúkli možnosť zúčastniť sa workshopov. Niekto si vyskúšal, ako sa v ruke drží kaligrafické pero, niekto sa zahral na knižnicu, inde si zase spomenuli, aké je to, keď vás nebolí chrbát, nezabudlo sa ani na kreativitu a objavoval sa svet informácii.

Počas celého programu ste sa mohli ísť odfotiť do nášho Selfie kútiku a pre hanblivých sme pripravili aj rekvizity, ktorými ste sa mohli úplne zamaskovať, napríklad aj za klasickú knihovníčku. Pre kreatívnych bola pripravená tvorivá dielňa s 3D tlačiarňou. Vonku však svietilo krásne počasie, takže v Lisztovej záhrade si mnohí vychutnávali slnko a výhľad na hrad.

Na záver sme si pre účastníkov pripravili tombolový kvíz Milujem Knižnicu, kde sa prejavili vedomosti knihovníkov spolu s rýchlymi reakciami. Cez slepú mapu sme si overili, ako poznáte slovenské knižnice, identifikovali sa videoukážky s knižnou a knihovníckou tematikou, točilo sa okolieskovaným kolesom bicykla, ale hlavne sa rozdávala kopa cien.

Program sa ale týmto neskončil, kto chcel, mohol ísť s knihovníkmi na afterku, kde sa bubnovalo, debatovalo, oslavovalo, pilo, strácalo aj nachádzalo, a hlavne kolieska sa točili, až do skorého rána.

A čo hovoríte vy? Nechali ste nám niekoľko odkazov:
“Paráda !”
“Dobré jedlo, dobré témy. Naučila som sa veľa nového, čo ma teší. Ďakujem a nech je to každý rok skvelé”
“Bolo super :) !!! a workshopy boli nenormálne.”
“Páči sa mi, že je tu veľa ľudí z rôznych miest.”
“Veľmi pekne ďakujeme za príjemné a chutné pohostenie. Bolo veľmi dobre.”

Ďakujeme všetkým za účasť aj za podporu. Robíme to pre vás a sme radi, že ste s nami zapadli. Nezabudnite si pozrieť fotky a sledovať stránky, ak nechcete zmeškať naše dalšie aktivity.

Váš Barcampový tím

Spoznajte rečníkov

27.09.2016 (Lenka)Na Knihovníckom barcampe sa predstavia nielen knihovníci, ale aj programátori, grafickí dizajnéri a mnoho iných… Zistite o našich rečníkoch viac.

Jana Velecká, Daniela Kirdová SAIA, n.o.

Jana pracuje ako administrátor štipendií a grantov v SAIA, n. o.. Miluje cestovanie, učenie sa novým veciam a kontakt s pozitívne naladenými ľuďmi, ktorí vedia inšpirovať. Tieto vášne sa vďaka svojej práci snaží podporiť aj u iných, a motivovať ich tak k novým životným skúsenostiam.

Daniela už štvrtý rok pracujem v SAIA, n. o. Snaží sa motivovať študentov, aby vycestovali za štúdiom do zahraničia. Miluje cestovanie, korčuľovanie a plávanie.

Daniel Duriš, Andrej Garaj Pizza SEO

Daniel je jedným z troch senior konzultantov v Pizza SEO. Pracuje v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače pre klientov už od roku 2003. Dnes sa popri SEO špecializuje aj na použiteľnosť, prístupnosť webových stránok a štatistické nástroje ako Google Analytics a Tag Manager.

Andrej študuje informačné štúdiá na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Koncom roku 2014 úspešne absolvoval stáž v Pizza SEO a stal sa Online marketing asistentom. Bol členom UX a web development tímu, pomáhal tvoriť nové klientské weby, organizoval používateľské testovanie a ďalšie online marketingové aktivity. Dnes pracuje vo firme Sygic. Má rád hudobné festivaly.

Alžbeta Uríková, Malý pampúch

Alžbeta je rodič - čitateľ, ktorý chce vychovávať svoje deti najlepšie ako sa dá. A knihy jej výrazne uľahčujú prácu. Je na materskej dovolenke, má nos na vážne dobré knihy a vlastný blog Malý pampúch (pampuch.sk). Projekt Prečítané leto vymyslela spolu s Viki Marcinovou zo stránky Čítajme si spolu (citajmesispolu.sk).

Lukáš Račko, Igor Šimko, FIIT STU

Lukáš je študentom FIIT STU v odbore informatika. Zaujíma sa o informačné technológie možnosti ich využitia v každodennom živote.

Igor je študentom FIIT STU. Pracuje ako programátor.

Peter Vojtek

Peter je programátor na voľnej nohe, aktuálne sa venuje vývoju mobilných aplikácií. Má rád prírodu, bicyklovanie, turistiku a knihy. Rád relaxuje na chalupe neďaleko Banskej Bystrice

Boris Meluš

Boris je grafický dizajnér, jeho srdcovou záležitosťou je dizajn tlačenej knihy. Aktívne sa angažuje aj v združení Cvernovka, ktorá získala nové priestory a momentálne prebieha jej hektické sťahovanie. Za knižnú edíciu Rudolf Sloboda získal Národnú cenu za komunikačný dizajn 2016.

Eva Gomolčáková, Knižnica Ružinov

Eva v roku 1992 absolvovala štúdium na FF UK – Katedra knihovníctva a vedeckých informácií - dvojodborový program – informačná veda + filozofia. Má dlhoročnú riadiacu prax v oblasti knižničnej a informačnej činnosti, marketingu, mediálneho poradenstva, edičnej činnosti a mediácie. V súčasnosti pracuje ako vedúca ÚKIS v Knižnici Ružinov. Vsádza na kontinuitu, empatiu a porozumenie, podporuje kreativitu a hodnotové obsahy.

Eliška Sadíleková

Eliška sa od detstva venovala umeleckému prednesu a divadlu. Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v rámci Osvetového ústavu organizovala Hviezdoslavov Kubín, neskôr prevádzkovala kultúrny dom v bratislavskom Prievoze. Dnes pracuje s klientami rôznych profesií, ktorí chcú autenticky a sebaisto vystupovať na verejnosti, v neziskovej organizácii Osmijanko vymýšľa tvorivé aktivity na podporu čítania u detí, pracuje s recitátormi, školí pedagógov v oblasti umeleckého prednesu.

Jitka Dobbersteinová, SAV

Jitka absolvovala FF UK, kombináciu knihovníctvo a anglický jazyk. Od roku 1998 do 2007 pôsobila v British Council v Bratislave na pozícii riaditeľky knižnice. Od roku 2008 externe spolupracuje s holandským producentom databáz, firmou Elsevier. Od roku 2016 v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied pôsobí ako odborný pracovník pre elektronické informačné zdroje.

Pawla Šoltisová, Jana Findlová, Ateliér Amulet

Pawla sa naučila písať už v prvej triede na základke a s kaligrafiou sa zoznámila na strednej umeleckej škole. Profesia grafickej dizajnérky ju donútila presedlať na počítač, ale po čase sa k ručnému písmenkovaniu vrátila s ešte väčšou vášňou.

Jana sa s kaligrafiou stretla na strednej umeleckej škole, kde ich s písaním riadne potrápili. Ocenila to až v práci, keď zručnosti využívala a neskôr aj učila mladých písmomaliarov. Teší ju súčasný návrat k ručnému písaniu a kaligrafii, rada sa podelí na workshope o grify a finty.​

Lucia Poledníková

Lucia má sedavé zamestnanie, pracuje v Albertina icome Bratislava od roku 1996, jej vášňou je vedomý pohyb, japonský čaj a content marketing.

Katarína Buzová, Katedra knižničnej a informačnej vedy FIF UK:

Katka pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Najviac ju zaujíma oblasť (UX) používateľskej skúsenosti, dizajnu služieb a rozhrania webov a aplikácií, čomu sa venuje aj na STU, aj v praxi. Miluje vodu, ticho, varenie (jedlá z každej krajiny) a má doma kocúra najdúcha.

10 dôvodov prečo (ne)ísť na Knihovnícky Barcamp

06.09.2016 (Kamila)1. budú tam ľudia2. ktorí sú “sexi”3. a s ktorými sa budeš môcť zoznámiť4. určite nepríď ak sa ti už nechce učiť nič nové5. ak nerád navštevuješ netradičné prednášky6. a nerád skúšaš nové metódy7. nepiješ VÍNO8. vlastne ani nemáš rád knihy a knižnice9. neznášaš knihovnícke klebety10. ale určite príď ak chceš ZAPADNÚŤ :)Grilžúr

07.07.2016 (Kamila)“No bože, toto je úplná džungľa...“, smiali sme sa pri pohľade na záhradu, ktorá je súčasťou pobočky Knižnice Ružinov na Tomášikovej 25 v Bratislave, a už niekoľko rokov je nevyužívaná. Tu visí konár, tam trčí krík, tu vysoká tráva, tade zamotané zablúdené igelitové vrecko, ktoré si vyrastajúci kúsok zelene prestal všímať a razil si cestu priamo cez neho, zrazu mačka, susedmi pohodený nedeľný vývar, slnko sem už ani radšej nepríde... Čo robiť s takýmto priestorom? Našťastie sa zišla silná komunita mladých knihovníkov a vycítila potenciál tohto priestoru a rozhodla sa s tým niečo urobiť. Povedali si, že knihy vymenia za hrable, nožnice a metly. A tak vznikol Grilžúr.

V piatok 1. júla o 16tej hodine sa začali pomaly zberať ľudia, ktorí nás namiesto pozdravu vítali s otázkou: „Kde môžem pomôcť?“ Ani nevieme ako a areál sa nám rýchlo menil pred očami. Nakoniec sa nás stretlo 20 a jeden pes. Knihovníci aj neknihovníci. Mladší účastníci, aj tí, čo sú už len mladí duchom.

Dobrovoľníci vždy príjemne prekvapia. Hoci sa dnes môžu cítiť nedocenení, veľmi si vážime, že práve takto zmysluplne sa niektorí rozhodnú využiť svoj čas, hoci je ich odmenou len dobrý pocit (alebo v našom prípade grilované jedlo). A to som dokonca videla psa trhať burinu, takže dobrovoľníctvo sa rozširuje už aj medzi zvieratá.

Pomocnú ruku sme našli aj v Barcampových sponzoroch, v mestskom zastupiteľstve vo forme občerstvenia a Knižnica Ružinov pomohla v materiálnom zabezpečení. Za túto pomoc im nesmierne ďakujeme.

Grilovalo sa, upratovalo, strihalo, hrali sa hry, počúvala sa hudba, socializovalo sa, čítali sa knihy aj časopisy. Dokonca keď sa zotmelo, my sme stále sedeli a pokračovali v rozhovoroch, jedli jedlo a príjemne sa zabávali. A neverili, čo sa nám podarilo. Bola to výzva, prekvapila nás veľkosť priestoru a nakoniec sa nám aj ťažko odchádzalo.

Grilžúr sa vydaril.

Knihovníci vo svet(l)e

29.05.2016 (Kamila)Tak znel názov nášho podujatia, ktoré sa konalo v utorok 24.5.2016 o 18:00 v priestore Zóna by Refresher. Osvetlenia na prezentujúcich bolo hojne, no aj oni si posvietili na rozličné zahraničné knižnice a informačné inštitúcie, ktoré navštívili. Musíme však povedať, že prezentácie neboli určené len knihovníkom.

Hovorí sa, že podľa toaliet poznáš kultúru národa, určite by som to ale pozmenila – podľa mňa je to práve podľa knižnice. Niekde sa im venuje viac priestoru, inde zase menej, mnohí sa zhodneme, že u nás by sa mohlo aj viac. Preto tí, čo nemali/nemajú možnosť vycestovať sa aspoň takouto formou mohli dozvedieť o kultúre rozličných krajín, diskutovať a besedovať s hosťami o možnej budúcnosti knižníc. A hoci je do letných dovoleniek ešte času dosť, podujatie oslovilo aj vášnivých cestovateľov.

Marta nám v úvodnej prezentácii ukázala talianske mesto Menaggio, v ktorom si pripadala priam až rozprávkovo. Po prezretí fotiek sme s ňou len súhlasne prikyvovali. Porozprávala o Open Access DARIAH-IT Summer School, prostredníctvom ktorého mala možnosť vycestovať. Ukázala nám aj najväčšiu verejnú knižnicu v Európe v meste Amsterdam.

Tomáš porozprával o International Visitor Leadership Program, vďaka ktorému trávil v USA tri týždne. Za veľkou mlákou prešiel až 22 knižníc. Všimol si, že reagujú na rôzne potreby ľudí, takže tam stretnete okrem mamičiek a nezamestnaných aj bezdomovcov. O vôňach sa ale radšej diskusia neviedla.

Helena prešla niekoľko európskych knižníc (Varšava, Drážďany, Uppsala, Štokholm), ktoré ju očarili svojou krásnou architektúrou. Zaujala nás hlavne miestnosť pre študujúce matky spojená s detským kútikom. Črtá sa otázka - budú aj miestnosti pre "štrikujúce babičky"?

Tibor (Pán Mrkvička) ako jediný neknihovník zaujal pohľadom klasického užívateľa. Navštívil knižnice v Dánsku, ktoré podľa jeho slov viac ako pekný dizajn poskytujú hlavne oddych a priestory pre uskutočňovanie nápadov. Dokonca sa v nich dá vybaviť občiansky preukaz.

Tento citát jasné odkazuje ich myšlienku: "Musíme prehodnotiť predstavu o tom, čo je knižnica. Vytvoriť knižnicu pre ľudí, nie pre knihy." Je vidno, že prezentujúci na cestách neoddychovali, hlavne sa snažili nasať množstvo nových zážitkov z knižníc, aby ich mohli podať ďalej a ukázať, ako to vlastne môže fungovať aj inak! Už samotný priestor, v ktorom sme si mohli vychutnať rozprávania cestovateľov akoby kopíroval priestor spomínaných knižníc - uvoľňujúci, so sediacimi, niekde aj ležiacimi ľuďmi, voľne diskutujúcimi, na stoloch limonády, žiadne väčšie obmedzovania, pekný výhľad... Postrehy prezentujúcich mali spoločné jedno – knižnice už dnes ponúkajú ľuďom možnosť tráviť v ich priestoroch celý deň, nielen pár sekúnd. Miesto, kde sa dajú pohodlne vyložiť nohy, pridávať si selfie na facebook, prezerať si knihy na seminárku, ukrývať sa pred dažďom, usporiadať narodeninovú oslavu...

A preto vlastne radi cestujeme.

Na podobnom podujatí sa uvidíme aj nabudúce.

Aktívni knihovníci aj v roku 2016

04.04.2016 (Kamila)Bolo to krásne. Tak ako sa jar zobúdza, tak aj náš tím sa rozrastá a srší novými nápadmi.Je ako rozkvitnutý strom, ktorý svojimi kvetmi a plodmi vyžaruje do okolia radosť a prináša smiech na ... Prepáčte, nepreskočilo mi, to len naše posledné stretnutie vo mne prebudilo trošku viac nadšenia a entuziazmu. 3. ročník Knihovníckeho Barcampu je tu už o pol roka, no my vymýšľame stále nové a pestré aktivity, ktorými by sme vás, knihovníkov aj neknihovníkov, zaujali aj počas celého roka. Tento rok už máme za sebou premietanie filmu. Počujem ale v diaľke tichý hlások: A bude ešte dačo?

Bude.

Čo nás teda všetko čaká? V mesiaci máj si pozrieme a vypočujeme zaujímavé prezentácie zo zahraničných ciest v príjemnom krčmovom/kaviarenskom prostredí. Všetko v neformálnom duchu samozrejme. Knihovníci, ale nebudú len tak vysedávať, v júni máme na pláne športové aktivity. Veď treba zveľaďovať ako dušu, tak i telo! A navyše spolu popracujeme na tom, ako byť viac fairplay :-) Cez leto si oddýchnite, my sa zatiaľ naplno povenujeme prípravám hlavného programu tohto roka – 3. ročník Knihovníckeho Barcampu, ktorý nás čaká koncom septembra. Ale ani po ňom si nevydýchneme, premeníme sa na pútnikov a v októbri pôjdeme za dobrodružstvom až do Viedne! Po exkurzii to zoberieme veľmi lightovo, premiestnime sa do teplejších priestorov a spravíme si spoločne herný večer.

Detaily sa dozviete včas, stačí sledovať našu stránku. Sme samozrejme otvorení nápadom, tak sa nehanbite a ozvite sa.
Dovtedy vás zdraví váš Barcampový tím.

Knihovnícky barcamp daroval deťom knihy !

18.12.2015 (Lenka)Komunitná nadácia Bratislava už 13 rokov v predvianočnom období organizuje projekt -

Daruj knihu

. Vo vybraných kníhkupectvách môžete kúpiť knižky pre deti zo sociálne slabších rodín. Vybrané knižky majú špeciálne farebné štítky s menom dieťaťa, ktoré ju dostane (deti si sami vybrali, akú knižku by chceli). Stačí si vybrať knižku, zaplatiť za ňu a nechať v kníhkupectve. Ľudia z Komunitky knižku doručia malému čitateľovi. Rozhodli sme sa podporiť tento milý projekt. Vybrali sme päť knižiek, ktoré nás zaujali. Zuzka, Kristínka, Peťo, Paľko a Jožko si tak budú môcť prečítať to, čo ich baví. Za nákup sme dostali špeciálne záložky o tom, že sme pomohli splniť detský sen. Výhodou tohto projektu je, že je adresný - deti dostanú presne tú knižku, ktorú si želali. Ak sa chcete zapojiť do projektu, musíte to stihnúť do nedele 20.decembra 2015.

Knihovnícka kačica alias kačica Jelka!

26.11.2015 (Marta)Tak a je to tu! Kačica mandarínska, ktorú sme si adoptovali pri príležitosti konania 2. knihovníckeho barcampu, má konečne svoje meno. Iste si všetci pamätáte, že sme vás na barcampe poprosili o pomoc a teda mohli ste priamo na plagát napísať váš návrh, ako by sa kačica mala volať. Sme veľmi radi, že ste nám s touto úlohou pomohli, zapojili fantáziu, zobrali pero do ruky a napísali váš návrh. Dohromady sme takto zozbierali až 40 mien, z ktorých by veru bolo ťažké vyberať. Preto sme sa rozhodli pre čisto demokratický prístup a vybrali sme pre našu kačičku meno, ktoré sa v návrhoch objavilo najčastejšie. Áno, tušíte mnohí správne...je to práve meno Jelka! Samozrejme sa nám páčili aj vaše ďalšie návrhy, najmä tie spojené s knihovníctvom a knihami ako napríklad Frikulína, Barkač, Bookačka, Libi, Paradigma a podobne, ale Jelka jednoznačne vyhrala :-)

Čo nás čaká na 2. slovenskom Knihovníckom barcampe?

23.9.2015 (Michal)Nie je to verejné tajomstvo, a ani novinárska kačica, ale tí, ktorí vo štvrtok 1. októbra 2015 o 16tej hodine prídu do Univerzitnej knižnice v Bratislave si iste budú môcť svoj diapazón vedomostí rozšíriť o nové témy, a o tie sa budú môcť neskôr podeliť so svojimi blízkymi a priateľmi. Zhrnuté v kocke – čaká nás 1 otvorenie, 9 prednášok, 4 paralelne prebiehajúce workshopy, 3 prestávky, 1 Ranganathan Rulezz a jedna dlhá afterparty, a možno – možno aj nejaká kačica. Oficiálny program je časovo presne vymedzený, kedy však celé podujatie skončí, je hovoriť predčasné.

V prvom prednáškovom bloku sa možno tešiť na prednášky:
Výsledky po prvom roku fungovania novej nemeckojazyčnej knižnice predstaví Michal Hvorecký (Goetheho inštitút Bratislava) v prednáške Knižnica v Goetheho inštitúte. Rok po rekonštrukcii a reštarte. Michal Hanzalík reprezentuje spoločnosť Piql, ktorá na území Slovenska zastupuje nórsku firmu PIQL. Tá vyvinula jedinečný systém ochrany digitálnych dát. Prednáška má názov Zodpovedné uchovanie digitálnych dát. Prvý prednáškový blok uzavrie Miroslav Perniš z Francúzskeho inštitútu na Slovensku s prednáškou Culturetheque: digitálna knižnica frankofónneho sveta. Culturetheque je digitálna platforma, ktorú poskytujú francúzske inštitúty po celom svete svojim čitateľom. Prezentácia (v slovenčine) bude o tom, ako platforma funguje, čo ponúka a ako môže slúžiť na šírenie cudzieho jazyka.

Po prvej 30 min. prestávke 2. slovenský knihovnícky barcamp bude pokračovať druhým prednáškovým blokom:
Projekt vstúp – vyber – vypožičaj pre tínedžerov od 11 do 19 rokov predstaví Zlatica Olekšáková (Miestna knižnica Petržalka). Projekt v.v.v. – knižnica pripravila 100 kníh v dvoch vekových a piatich žánrových kategóriách pre každú vekovú skupinu zvlášť. Knihy sú viditeľne označené a majú aj svoje špeciálne miesta v rodinných aj detských pobočkách. Knižný klub Bratislava, miesto pre stretnutie ľudí, ktorí sa chcú o literatúre baviť aj osobne. Prednáša Zsuzsanna Horváth (Miestna knižnica Petržalka). História literárnych či knižných klubov je pomerne dlhá a známa. V knižniciach ale práve tieto aktivity chýbajú, v Petržalke nie. Tibor Hujdič známy aj ako Pán Mrkvička prednesie prednášku s názvom Cesty nezarúbané. Jednorazové akcie nemajú prakticky šancu ovplyvniť záujem o čítanie u detí. Aké aktivity teda šancu majú? Kadiaľ vedie nezarúbaná cestička k reálnemu nezávislému čitateľstvu detí? Dáme si pár ciest, ktoré z toho lesa vedú von a pár príkladov aktivít v našich končinách nevídaných. Odpovede na otázky sa možno dozvedieť práve prednáške Pána Mrkvičku. Prokrastinácia alebo syndróm urobím to neskôr. Prednáška na tému chorobné odkladanie povinností na neskôr – prokrastinácia je nielen dobre znejúce slovo, ale aj nebezpečná diagnóza. Porucha osobného time manažmentu súvisiaca niekedy s lenivosťou, inokedy prekvapivo s perfekcionizmom. Ako sa nezblázniť a zvíťaziť nad hraničnými stresovými situáciami, keď máme toho viac ako inokedy? Know-how vám možno poskytne aj táto prednáška... Prednesie Alexandra Kováčová. Záver prednáškových blokov je vyhradený pre Michala Kaščáka (Knižnica Waltera Hoopera). V prednáške Interaktívna beletria / interaktívne číanie - “kniha ako hra” (gamebooks) sa možno dozvedieť viac o fenoméne tzv. "gamebooks", teda "interaktívnej" beletrie, o špecifikách tohto typu literatúry, a o skúsenostiach so skupinovou prácou (s deťmi) s touto literatúrou.

Program barcampu však ani zďaleka končiť nebude. Po prestávke sa budú môcť účastníci zúčastniť na jednom z workshopov (podľa toho, na ktorý sa prihlásili):
Workshop Analytics – práca so štatistikami (Daniel Duriš – Pizza SEO, s.r.o.) Workshop o Google Analytics poskytne základný prehľad o tom, ktoré dôležité metriky sa oplatí sledovať a ako ich vyhodnocovať. Naučíme sa pracovať so segmentami, porovnávať návštevnosť z rôznych zdrojov a vyhodnocovať ich efektivitu (konverzie a ecommerce). To všetko na reálnych príkladoch rôznych webov vrátane eshopu.
Ako vylepšiť UX na knižničnom webe? (Michaela Kočiová, Michal Blažej – Lighting Beetle) Prihláste cez facebook svoj knižničný web a spoločne si na workshope posvietime na jeho UX. Vyskúšame si user testing v priamom prenose a web podrobíme aj heuristickej evaulácii. Pre koho je tento workshop určený? Ak nevieš, čo je to UX, user testing, heuristická evaulácia a máš nastarosti knižničný alebo iný web, tak by si na našom workshope určite nemal chýbať. Prihlasovať svoj web môžete na facebooku barcampu pod príspevkom:
Ako si trénovať pamäť: Jediný tréning, ktorý nebolí! (Lenka Lesayová) Čo je to tréning pamäti a ako si udržať mozog v zdravej kondícii. Ukážka konkrétnych techník a cvičení.
Knihobežník – hľadajte knihy ukryté kdekoľvek (Anna Porubcová – kníhkupectvo Martinus.sk) V rámci tohto workshopu sa predstaví zaujímavý projekt – Knihobežník. Ide o neziskový projekt kníhkupectva Martinus.sk. Oslávil už 5. narodeniny a zapojilo sa do neho viac ako 5000 ľudí. Stačí sa zaregistrovať a vybrať sa hľadať knihy. Potom prečítať a zas poslať ďalej. Dozviete sa, ako to celé funguje a kde sa projekt posunul.
Počas celého trvania 2. Slovenského knihovníckeho barcampu sa môžete zúčastniť niektorej z našich coolových aktivít ako napr. meranie veku prostredníctvom mobilnej aplikácie, zostavenie MDT šifry podľa vlastného gusta alebo prispieť na stenu čítania.

Po workshopoch a tretej prestávke sa opäť všetci zídeme v prednáškovej sále a čaká nás Ranganathan Rulezz (tombolový kvíz) a samozrejme – už vopred avizovaná afterparty. Ale o to, čo vás čaká tam, sa presne dozviete až keď prídete...

2. Knihovnícky barcamp sa už pripravuje. V čom bude lepší?

19.8.2015 (Andrea)A už je to tu zase. Náš mladý tím sa teda znova stretol, aby pripravil aj 2. knihovnícky barcamp a urobil ho ešte lepším. Že v čom?

Budeme interaktívnejší
V druhom ročníku plánujeme ešte interaktívnejší program ako minule. Nie že by sme zanevreli na prednášky, ale workshopy majú predsalen väčšiu dynamiku. Zároveň vás vyzývame- svoje aktivity môžete prihlasovať aj priamo na barcampe. Program je voľný, ako to na barcampoch už býva.

Preč s diskrimináciou
Vek vypovedá iba o mladosti tela. Na 2. barcampe sú vítaní všetci mladí telom alebo aj duchom. Pri registrácii si vás možno overíme jednoduchou aplikáciou (ak budete chcieť) :)

Afterka bude v podniku
Stráviť noc v knižnici je síce atraktívne, ale na niektoré veci je toto prostredie príliš kultivované. Skákať po stoloch teda budete môcť tento rok v podniku O občerstvenie sa ale báť nemusíte, ostáva nezmenené.

Pripravujeme pár nových vychytávok
Detaily sú to, čo robí akciu nezabudnuteľnou. Nechajte sa prekvapiť, niektoré z nich ste určite ešte nikde nevideli.

Vrelá vďaka naším drahým sponzorom, ktorých počet sa rozrástol a vďaka ktorým môžeme byť stále lepší.

Potrebujete pomôcť so svojím knižničným webom? Prihláste ho !

19.8.2015 (Andrea)Dvaja slovenskí lídri pôsobiaci v oblasti SEO a UX sa už prisľúbili svojou účasťou na Barcampe: Pizza Seo a Lighting Beetle.

Pizza Seo

vám povie, čo všetko sa môžete dozvedieť o svojich používateľoch z webovej analytiky. Zároveň ponúkli SEO audit vybranej knižnici- vyhrať ho môžete priamo na mieste.

Lighting Beetle

vás, milí web administrátori a administrátorky vyzýva už teraz. Využite jedinečnú možnosť dozvedieť sa priamo na workshope, čo môžete na svojom webe vylepšiť (a čo máte super). Prihlasovať svoj web môžete na Facebooku nášho barcampu pod príspevkom.

Ako vznikal knihovnícky barcamp

12.9.2014 (Andrea)Nebudeme vám nič tajiť. Myšlienka na Barcamp sa zrodila, aby sme boli verní názvu, v krčme. Tu sa stretla (zatiaľ neformálna) skupina mladých knihovníkov (alebo ak chcete informačných profesionálov), zorganizovaných Lenkou a brainstormovala ostošesť. Výsledkom bolo, že aj keď na Slovensku máme niekoľko knižnično- informačne ladených podujatí, chýba akcia pre mladých. A aby sme stále len nekritizovali, rozhodli sme sa sčeriť stojaté vody sami.

(Ne)konferencia by sa mala niesť najmä v duchu narúšania starého na to, aby mohlo vzniknúť niečo nové. Aj preto sme sa rozhodli pre logo s horiacou knihou (nič proti knihám, všetci ich milujeme - berte to prosím symbolicky :) ) a pre spôsob krstu, ktorý vám zatiaľ neprezradíme.

Inšpiráciou nám boli barcampy v zahraničí a najmä vydarený brnenský Barcamp. My sme však nechceli ísť iba cestou prezentácií, a preto sme sa posnažili o väcšiu rôznorodosť programu. Našťastie má Andrein a Martin ročník silnú tradíciu v "konferencii" Invinob, čo je v podstate stretnutie spolužiakov po vysokej škole, no názvom, menovkami a vtipnými tematickými príspevkami sme mu dali srdce. Aj tombola absurdít a baterková diskusia vďačia za svoj zrod nám a kreatívnym spolužiakom z ročníka.

Keďže vieme, že rozpočet mladých ľudí je obmedzený, nechceli sme vyberať vstupné. Vieme však, že žiť sa nedá iba z informácií a po prednáškach nejednému účastníkovi vysmädne. Našťastie sa náš nápad združovať mladých zapáčil nieko?kým firmám oslovených najmä Tomášom a Michalom a občerstvenie aj konferenčné materiály sú na svete.

Dúfame, že vás tiež strhneme svojím nadšením a rozšírime našu malú komunitu. Veď kto iný sa zasmeje na interných knihovníckych vtipoch ako my sami a kto iný si vymení cenné informácie a skúsenosti ako ľudia narodení v rovnakej generácii. Ak vás naše myšlienky zaujali, neváhajte sa registrovať. Radi vás na knihovníckej párty uvidíme.

PS: Sme mladí a podujatie tohto typu robíme prvý raz. Aj keď sa snažíme o čo najväčšiu dokonalosť, môže mať svoje chyby, ktoré nám dúfam odpustíte :) .

Partneri

 • Nová cvernovka - logo
 • SVOP, spol. s r.o. - logo
 • Cosmotron Bohemia, s.r.o. - logo
 • Martinus, s.r.o. - logo
 • Goetheho inštitút - logo
 • Websupport - logo
 • Pure beaty buddies - logo
 • CVTI SR - logo
 • Víno, Karpatská perla - logo
 • Dutka - logo
 • Giraffe bakery - logo
 • NEBALené - logo
 • Zelené balkóny - logo
 • Slovíčko - logo
 • TUKE - logo

Mediálni partneri

 • Rádio FM - logo
 • Rádio FM - logo
 • Knižná revue - logo
 • in.ba - logo